Program

Předběžný nástřel rogramu:

Středa 27.9.
– příjezd, seznamky
– slavnostní zahájení sletu

Čtvrtek 28.9.
– tématická snídaně, představení se navzájem
– práce
– skanzen
– diskuse, komunita Návrat

Pátek 29.9.
– tématická snídaně
– práce
– workshopy
– tance s Richardem

Sobota 30.9.
– hory
– veselice

Neděle 1.10.
– úklid, odjezd